Nhà Phục vị có cổng Khôn phòng chủ Khôn phối hợp với nhau

Đất chồng lên đất, phụ nữ cai quản việc nhà: Theo Dịch học Khôn đại diện cho đất, nên sách nói”Đất chồng nên đất”. Quẻ Khôn là quẻ Âm, nên kết hợp với nhau là hai Âm gặp nhau, Âm thịnh Dương suy. Tức là nam giới bị khắc, khó phát triển,do vậy phụ nữ nắm quyền trong nhà.

Cổng Khôn phòng chủ Khôn thuộc : Cổng Khôn phòng chủ Khôn phối hợp với nhau là nhà Phục vị. Khôn ngũ hành thuộc Thổ, hai Thổ tỷ hòa, Thổ vượng chủ về điền sản trong gia đình có nhiều, đất đai  nhiều nên gia đình ngày càng giàu có. Chủ về kinh doanh nhà đất thuận lợi và phát triển tốt.

Nhà phục vị thuộc cát trạch, chủ về những năm đầu phát đạt. Nhưng do quẻ Khôn thuộc Âm, thuần Âm ở lâu không có lợi cho nam giới nhất là chủ nhà.

Untitled

Hình minh họa cổng Khôn phòng chủ Khôn

* Lưu ý: Vì lý do nào đó không thể thay đổi được vị trí cổng, hướng nhà, mệnh chủ nhà. Tuyệt đối không được bố trí phòng ngủ của gia chủ tại phương vị Khôn của ngôi nhà, mà nên thiết kế phòng ngủ của gia chủ tại các phương vị Càn hoặc phương vị Cấn thì mới hóa giải được những tác hại trên.

* Cổng Khôn phòng chủ Khôn phối hợp với 8 bếp:

– Bếp Đoài: Cổng Khôn bếp Đoài là bếp Thiên y thuộc bếp tốt. phòng chủ Khôn bếp Đoài cũng là bếp Thiên y thuộc bếp tốt. Tổ hợp cổng, phòng chủ, bếp thuộc bếp Thiên y.Chủ về phú quý đều phát, sức khỏe tốt, người trong nhà lương thiện. Nhưng do tổ hợp này là những quẻ thuần Âm ở lâu không có lợi cho nam giới, nhất là chủ nhà.

– Bếp Càn: Cổng Khôn bếp Càn là bếp Diên niên thuộc bếp tốt.Phòng chủ Khôn bếp Càn cũng là bếp Diên niên. Đây là tổ hợp cổng – phòng chủ – bếp thuộc bếp Diên niên là bếp đại cát. Chủ về phú quý song toàn, tuổi thọ cao.

: Cổng Khôn bếp Khảm  là bếp Tuyệt mệnh thuộc bếp xấu. Tương tự phòng chủ Khôn bếp Khảm cũng là bếp Tuyệt mệnh. Đây là tổ hợp Cổng – phòng chủ – bếp rất xấu. Chủ về mắc các chứng bệnh tim mạch, cơ thể suy nhược, bệnh nan y khó chữa, gia sản dần cạn kiệt.

: Cổng Khôn, phòng chủ Khôn, bếp Cấn là bếp Sinh khí thuộc bếp tốt. Chủ về hưng gia vượng trạch, phú quý song toàn.

: Cổng Khôn, phòng chủ Khôn bếp Chấn là bếp Họa hại thuộc bếp xấu. Bếp Chấn ngũ hành thuộc Mộc khắc cổng và phòng chủ ngũ hành thuộc Thổ. Do vậy bếp Chấn là . Chủ về gia sản thất tán, sức khỏe giảm sút, kinh tế khó phát triển.

: Cổng Khôn, phòng chủ Khôn, bếp Tốn là bếp Ngũ quỷ thuộc bếp xấu. Bếp Tốn ngũ hành thuộc Mộc, cổng Khôn, phòng chủ Khôn ngũ hành đều thuộc Thổ, Mộc khắc Thổ. Chủ về nam nữ đoản thọ, gia đạo suy, mắc các chứng bệnh khó chữa, gia tài cạn kiệt, kinh tế khó phát triển.

: Cổng Khôn, phòng chủ Khôn, bếp Ly là bếp Lục sát thuộc bếp xấu. Cổng và phòng chủ ngũ hành thuộc Thổ, bếp Ly ngũ hành thuộc Hỏa. Ngũ hành tương sinh. Nhưng ở đây là sinh xuất, bếp bị tiết khí, chủ về bệnh tật phát sinh, sức khỏe cạn kiệt dần, gia đạo bất an.

: Cổng Khôn, phòng chủ Khôn, bếp Khôn, là bếp Phục vị là bếp tốt. Nhưng do quẻ Khôn là quẻ thuần Âm , Âm thịnh Dương suy. Chủ về Trong nhà tuy có tài vận tốt nhưng con cái hiếm muộn,ở lâu hại cho nam giới, phụ nữ nắm quyền, gia đạo bất an, nặng thì có thể không có người nối dõi.

* Kết luận: Cổng Khôn và phòng chủ Khôn khi phối hợp với 8 bếp có 2 bếp tốt đó là bếp Càn và bếp Cấn. Bếp Đoài và bếp Khôn tuy đều thuộc bếp Tây tứ đúng ra phải là bếp tốt. Nhưng do quẻ Đoài và quẻ Khôn là hai quẻ Thuần Âm, làm tổn hại đến Dương, nên ở lâu không tốt. Các bếp còn lại đều là bếp thuộc Đông tứ không phù hợp với cổng và phòng chủ đều thuộc Tây tứ, phạm Đông-Tây lẫn lộn, nên là những bếp xấu.2

HÌnh minh họa cho 8 bếp

Cát hung của tổ hợp cổng chính, phòng chủ và nhà bếp, thông thường căn cứ để phán đoán gồm bốn phương diện sau: Trạng thái cát hung của Cửu tinh, Ngũ hành tương sinh tương khắc, Âm- Dương cân bằng, cung sao sinh khắc.Nếu hội đủ những điều tốt thì thuộc Dương trạch đại cát, không được điểm tốt nào thì thuộc dương trạch đại hung.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *