Cát hung của hệ Nhị thập bát tú và hệ Phúc đức của các cửa phần 4

Phần thứ nhất: ( Đông ) thuộc

*Phối hợp hướng Mão với các mệnh cung, chính là phối hợp hướng Chấn với các mệnh cung.

– Người mệnh Ly ở nhà hướng Mão được Sinh khí thuộc sao Tham lang Mộc tinh là sao tốt. Do đó người mệnh Ly ở nhà hướng Mão rất tốt.

– Người mệnh Càn ở nhà hướng Mão bị Ngũ quỷ thuộc sao Liêm trinh Hỏa tinh là sao xấu. Do đó người mệnh Càn không nên làm nhà hướng Mão.

– Người mệnh Tốn ở nhà hướng Mão được Phúc đức thuộc sao Vũ khúc Kim tinh là sao tốt. Nhưng do sao Vũ khúc Kim tinh khắc hướng Mão – ngũ hành thuộc Mộc, nên trở thành hung trạch. Do đó người mệnh Tốn kỵ ở nhà hướng Mão.

-.Người mệnh Cấn ở nhà hướng Mão bị Lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là sao xấu. Do đó người mệnh Cấn không nên ở nhà hướng Mão.

-Người mệnh Khôn ở nhà hướng Mão bị Họa hại thuộc sao Lộc tồn Thổ tinh là sao xấu.Do đó người mệnh Khôn không nên ở nhà hướng Mão.

-Người mệnh Khảm ở nhà hướng Mão được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ tinh là sao tốt. Nhưng do hướng Mão ngũ hành thuộc Mộc khắc sao Cự môn thuộc Thổ, nên từ tốt chuyển thành xấu.Vì vậy người mệnh Khảm không được ở nhà hướng Mão

-Người mệnh Chấn ở nhà hướng Mão được Phục vị thuộc sao Phụ Bật Thủy tinh là sao tốt. Do đó người mệnh Chấn ở nhà hướng Mão rất tốt

-Người mệnh Đoài ở nhà hướng Mão bị Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân Kim tinh là sao rất xấu. Do đó người mệnh Đoài không nên ở nhà hướng Mão.

Untitled

La Bàn minh họa cho nhà hướng Mão thuộc Chấn trạch

* đối với trong hệ sao Phúc đức:

– Cửa chính giữa hướng Mão phương vị Mão được Thân hôn là cung tốt trong hệ sao Phúc đức.

– Cửa bên phải hướng Mão phương vị Tốn được cung Vượng tài là cung tốt trong hệ sao Phúc đức.

– Cửa bên trái hướng Mão phương vị Cấn được cung Vinh phú là cung tốt trong hệ sao Phúc đức.

* Cát hung đối với phương vị của các cửa trong hệ Nhị thập bát tú:

– Cửa chính giữa được sao Phòng quản là sao tốt. Ngày giờ tháng năm sao Phòng xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Phòng. Đồng thời cửa giữa bị 2 sao Tâm và sao Đê quản một phần. Ngày giờ tháng năm hai sao này xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu của 2 sao đó.

– Cửa bên phải được sao Chẩn và sao giác là hai sao tốt quản. Đến ngày tháng năm 2 sao này xuất hiện thì sẽ được ảnh hưởng tốt theo tính chất của hai sao đó.

– Cửa bên trái được sao Đẩu và sao Cơ là hai sao tốt quản. Đến ngày tháng năm 2 sao này xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của hai sao này.

* Thủy pháp Trường sinh:

2

La bàn minh họa cho nhà ở phương vị Mão thuộc hướng Chấn( Đông )

Nhà hướng Mão thuộc Chấn trạch, điều kiện để lập Thủy pháp trường sinh: Thủy khẩu ở phương Mùi được Sinh hướng và Vượng hướng, ở phương Thìn được tự sinh hướng và tự Vượng hướng.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *