4 thế đất đáng để lưu ý khi lựa chọn một khu đất

Dưới đây là liệt kê những hình dáng nhà thường thấy trong dân gian. Hình dáng đẹp, xấu của ngôi nhà sẽ ảnh hưởng tới sự yên ổn, hòa mục của những người ở trong ngôi nhà đó, nhất định phỉa lựa chọn những nơi rộng rãi, bằng phẳng, tốt lành và thoải mái thì người ở mới thông đạt phú quý, con cháu đông đúc.

13032014

Phía tây cao, phía đông thấp – phú quý thông đạt, xuất hiện anh hùng hào kiệt.

Phía bắc cao phía nam thấp, của cải đầy đủ, đời đời sinh anh hùng hào kiệt.

Phía đông và phía tây không hoàn chỉnh – cuộc sống bình thường.

Phía nam và phía bắc dài, phía đông và phía tây ngắn, rất cát lợi.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *