Nhà Thiên y có thiết kế cổng tại phương vị Khôn

Địa trạch tiến tài nhưng hại nhân đinh: Cổng Khôn, phòng chủ Đoài kết hợp với nhau là quẻ Khôn phối hợp với quẻ Đoài được Thiên y. Khôn đại diện cho đất, Đoài đại diện cho đầm, hồ, ao do đó sách viết:” Địa trạch tiến tài”. Nhưng vì quẻ Khôn và quẻ Đoài trong Dịch lý phong thủy đều là quẻ Âm, thuần Âm không có Dương nên Dương suy không có lợi cho nam, nhân đinh không vượng.

* Cổng Khôn phòng chủ Đoài là . Chủ về phụ nữ trong nhà thích làm việc thiện, những năm đầu ở nhà này rất tốt. Nhưng theo Dịch lý thì Quẻ Khôn và Quẻ Đoài đều là Quẻ Âm, Âm thịnh Dương suy, ở lâu trong nhà này nam giới đoản thọ, trẻ nhỏ khó nuôi dưỡng, phụ nữ quản việc trong gia đình, gia đạo bất an. Tuy nhiên nhà này lại rất hợp với phụ nữ, khỏe mạnh, sống thọ, tiền tài đều có đủ.

2

Hình minh họa nhà ở cổng Khôn,

* Cổng Khôn phòng chủ Đoài phối hợp với 8 bếp:

– Bếp Đoài: Cổng Khôn bếp Đoài là bếp Thiên y thuộc bếp tốt. Phòng chủ Đoài bếp Đoài là bếp Phục vị thuộc bếp tốt. Bếp Đoài, phòng chủ Đoài Ngũ hành đều thuộc Kim, hai Kim tỷ hòa, lại được cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ tương sinh cho phòng chủ và bếp. Nên bếp Đoài là bếp đại cát.

– Bếp Càn: Cổng Khôn bếp Càn là bếp Diên niên thuộc bếp tốt. Phòng chủ Đoài bếp Càn là bếp sinh khí thuộc bếp tốt. Do đó tiền tài đều thịnh vượng, nhân khẩu đông, tuổi thọ cao, công danh hiển đạt. Nên bếp Càn là bếp rất tốt.

: Cổng Khôn bếp Khảm là bếp Tuyệt mệnh thuộc bếp xấu. Phòng chủ Đoài bếp Khảm là bếp Họa hại thuộc bếp xấu. Bếp Khảm ngũ hành thuộc Thủy, cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ. Thủy-Thổ xung khắc nên bếp Khảm là bếp xấu.

: Cổng Khôn bếp Cấn là bếp Sinh khí thuộc bếp tốt. Phòng chủ Đoài bếp Cấn là bếp Diên niên thuộc bếp tốt. Bếp Cấn và phòng chủ Khôn ngũ hành đều thuộc Thổ tương sinh với phòng chủ Đoài ngũ hành thuộc Kim. Do đó bếp Cấn là bếp đại cát.

: Cổng Khôn bếp Chấn là bếp Họa hại thuộc bếp xấu. Phòng chủ Đoài bếp Chấn là bếp Tuyệt mệnh. Bếp Chấn ngũ hành thuộc Mộc khắc cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ. Phòng chủ Đoài ngũ hành thuộc Kim khắc bếp Chấn ngũ hành thuộc Mộc. Thuộc tổ hợp cổng, phòng chủ và bếp xung khắc về ngũ hành rất mạnh , nên bếp Chấn là bếp đại hung.

: Cổng Khôn bếp Tốn là bếp Ngũ quỷ thuộc bếp xấu. Phòng chủ Đoài bếp Tốn là bếp Lục sát thuộc bếp xấu. Bếp Tốn ngũ hành thuộc Mộc khắc cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ. Bếp Tốn Mộc bị phòng chủ Đoài ngũ hành thuộc Kim Khắc. Do đó bếp Tốn là .

: Cổng Khôn bếp Ly là bếp Lục sát thuộc bếp xấu. Phòng chủ Đoài bếp Ly là bếp ngũ quỷ thuộc bếp xấu. Bếp Ly ngũ hành thuộc Hỏa khắc phòng chủ Đoài ngũ hành thuộc Kim và sinh xuất cho cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ. Do đó bếp Ly là bếp hung.

: Bếp Khôn phòng chủ Khôn là bếp Phục vị thuộc bếp tốt. Phòng chủ Đoài bếp Khôn là bếp thiên y thuộc bếp tốt. Bếp Khôn phòng chủ Khôn ngũ hành đều thuộc Thổ tương sinh cho phòng chủ Đoài ngũ hành thuộc Kim. Chủ về phát tài, nhất là điền sản và tài vận. Nhưng do cổng chính và bếp đều thuộc quẻ Khôn là quẻ Âm, phòng chủ Đoài cũng thuộc quẻ Âm, 3 Âm đồng cư, Âm khí quá thịnh khắc Dương nên nam trong nhà này gặp bất lợi, hiếm con trai.

Untitled

Hình minh họa cho một trong tám phương vị bếp

* Kết luận: Nhà ở thiết kế  phối hợp với phòng chủ Đoài là nhà Thiên y. Khi kết hợp với 8 phương vị của bếp, sẽ có 4 bếp tốt và 4 bếp xấu. Bốn bếp tốt đều thuộc về bếp Tây tứ, đó là :  Bếp Đoài, bếp Càn, bếp Cấn, bếp Khôn. Trong đó có hai bếp đại cát đó là bếp Càn và bếp Cấn, hai bếp Đoài và bếp Khôn đều thuộc quẻ Âm khi phối hợp với cổng và phòng chủ cũng thuộc quẻ Âm thành tổ hợp toàn Âm. Âm thịnh Dương suy không có lợi cho nam giới trong nhà,do vậy trong cát tàng hung. Bốn bếp còn lại là: Bếp Chấn, bếp Tốn, bếp Ly và bếp Khảm đều thuộc Đông tứ, khi phối hợp với cổng Khôn và phòng chủ Đoài đều thuộc Tây tứ, phạm Đông-Tây hỗn tạp nên 4 bếp thuộc Đông tứ đều là bếp hung.

* Lưu ý: Tài liệu này là kiến thức phong thủy của Trung Quốc. Nên có một vài quan điểm khác biệt với những tài liệu phong thủy của Việt Nam. Trong phong thủy Việt Nam rất kiêng kỵ nhà bếp đặt tại phương vị Càn( Tây Bắc ), hoặc những kiêng kỵ về Bát san và cửu tinh cũng có những điều khác biệt. Vì vậy khi nghiên cứu và thực hành, những ai quan tâm lĩnh vực phong thủy cần lưu tâm đến những khác biệt đó.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *