Nhà sinh khí có cổng tại phương vị Khôn và phòng chủ Cấn

Núi lại có đất nên có nhiều điền sản: Quẻ Khôn và quẻ Cấn kết hợp với nhau là sao Sinh Khí. Trong Dịch lý phong thủy Khôn đại diện cho đất, Cấn đại diện cho núi, Khôn và Cấn ngũ hành đều thuộc Thổ, cho nên trong tài liệu viết “có núi lại có đất”. Do Sinh Khí chủ về đất đai, nên sẽ ứng vào việc nhà có nhiều điền sản.

*Nhà ở có ,

Untitled

Hình minh họa nhà có cổng ở phương vị Khôn, phòng chủ ở phương vị Cấn

“Gọi là nhà Sinh Khí, hai Thổ tỷ hòa, đều ứng về đất đai nên giàu có, nhiều điền sản”. Vì quẻ Khôn và quẻ Cấn kết hợp với nhau là sao Sinh Khí, do đó, nhà có cổng Khôn kết hợp với phòng chủ Cấn là nhà Sinh Khí. Cổng Khôn và phòng chủ Cấn ngũ hành đều thuộc Thổ, hai Thổ tỷ hòa với nhau. Khi hai quẻ này kết hợp với nhau là sao Sinh Khí. Do đó, chủ về có  nhiều đất đai điền sản nên gia đình giàu có.

“Gia súc nhiều, nam nữ có tuổi thọ cao, con cái đông đủ, cháu con thảo hiền. Nhưng ở lâu khó tránh khỏi nhiều tai họa, là nhà thứ cát”.

Nhà Sinh Khí chủ về nam nữ đều sống thọ, con cái đông đúc, cháu con có tài đức. Nhưng do quẻ Khôn và quẻ Cấn kết hợp với nhau là sao Sinh Khí, sao Sinh Khí Tham Lang Mộc kết hợp với cung Khôn và cung Cấn ngũ hành đều thuộc Thổ. Mộc và Thổ tương khắc, tức là giữa cung và sao có mối quan hệ tương khắc. Nếu ở lâu trong nhà này có thể sẽ phát sinh tai ương. Do đó, nhà có cổng Khôn và phòng chủ Cấn kết hợp với nhau là nhà tiểu cát.

* Nhà có cổng Khôn phòng chủ Cấn phối hợp với tám bếp

:” Bếp Khảm có mối quan hệ tương khắc với cổng và phòng chủ, đại hung”. Xét theo cổng Khôn, bếp Khảm là bếp Tuyệt Mệnh, thuộc bếp hung; xét theo phòng chủ Cấn, bếp Khảm là bếp Ngũ Quỷ cũng thuộc bếp hung. Bếp Khảm ngũ hành thuộc Thủy, cổng Khôn và phòng chủ Cấn ngũ hành đều thuộc Thổ,Thổ khắc Thủy. Do đó, bếp Khảm là bếp đại hung.

:” Bếp Cấn có mối quan hệ tỷ hòa với cổng và phòng chủ, thuộc bếp cát”. Xét theo cổng Khôn, bếp Cấn là bếp Sinh Khí. Xét theo phòng chủ Cấn, bếp Cấn là bếp Phục Vị. Bếp Cấn thuộc Thổ, cổng Khôn, phòng chủ Cấn cũng thuộc Thổ,hai Thổ tỷ hòa với nhau, do đó, bếp Cấn là bếp cát.

:“Bếp Chấn phối hợp với cổng Khôn và phòng chủ Cấn là Mộc Thổ tương khắc, chủ về người trong nhà mặt mũi vàng vọt, sưng tấy, tỳ vị suy nhược, đau tim, nam nữ không sống thọ, tuyệt tự “. Xét theo cổng Khôn, bếp Chấn là bếp Họa Hại thuộc bếp hung. Xét theo phòng chủ Cấn, bếp Chấn là bếp Lục Sát thuộc bếp hung. Bếp Chấn ngũ hành thuộc Mộc, cổng Khôn, phòng chủ Cấn ngũ hành đều thuộc Thổ, Mộc khắc Thổ, chủ về người nhà mắc những bệnh mặt mày khô vàng, sưng tấy, tỳ vị suy nhược, đau tim, ngoài ra, nam nữ đều đoản thọ, thậm chí tuyệt tự. Do đó, bếp Chấn là bếp hung.

: “Bếp Tốn phạm Ngũ Quỷ, người mẹ trong nhà nhiều bệnh tật, mặt mũi khô vàng, sưng tấy, vì thai sản mà chết, bị lao phổi, bị trộm cắp, âm thịnh dương suy, phụ nữ quản lý gia đình”. Xét theo cổng Khôn, bếp Tốn là bếp Ngũ Quỷ thuộc bếp hung. Xét theo phòng chủ Cấn, bếp Tốn là bếp Tuyệt Mệnh cũng thuộc bếp hung. Quẻ Khôn đại diện cho người vợ, người mẹ trong nhà, Khôn Thổ bị Tốn Mộc khắc, chủ về tai nạn sẽ ứng vào người vợ, người mẹ. Thường mắc các chứng bệnh về gan mật, mặt mày khô vàng , sưng tấy, cơ thể suy nhược, không có sức lực, còn có thể gặp những việc xấu như vì khó sinh mà mất mạng, trộm cắp nhà. Quẻ Khôn và quẻ Tốn đều là quẻ Âm, quẻ Cấn là quẻ Dương, Âm thịnh Dương suy, chủ về phụ nữ quản lý mọi việc trong gia đình.

: “Bếp Ly phạm vào Đông-Tây hỗn tạp, Hỏa quá vượng,Thổ khô kiệt, phụ nữ nắm quyền, trẻ con khó nuôi”. Cổng Khôn bếp Ly là bếp Lục sát, thuộc bếp hung. Phòng chủ Cấn bếp Ly là bếp Họa hại. Quẻ Khôn và quẻ Cấn thuộc về Tây tứ, quẻ Ly thuộc về Đông tứ, nên trong tài liệu viết”Đông-Tây hỗn tạp”.Mặt khác bếp Ly ngũ hành thuộc Hỏa, Công Khôn và phòng chủ Cấn ngũ hành đều thuộc Thổ nên có hiện tượng” Hỏa quá vượng, thổ khô kiệt”. Chủ về phụ nữ cai quản việc nhà, nắm quyền, trẻ con trong nhà nhiều bệnh tật khó nuôi dưỡng. Do đó bếp Ly thuộc bếp hung.

: “Bếp Khôn tỷ hòa với cổng chính và phòng chủ, là bếp đại cát”. Cổng Khôn, bếp Khôn là bếp Phục vị, thuộc bếp cát. Phòng chủ Cấn bếp Khôn là bếp sinh khí. Bếp Khôn ngũ hành thuộc Thổ, Cổng Khôn phòng chủ Cấn ngũ hành đều thuộc Thổ, ba Thổ tỷ hòa với nhau, nên bếp Khôn là bếp đại cát.

– Bếp Đoài: “Bếp Đoài và cổng chính tương sinh với nhau, với phòng chủ là chính phối,đại cát”. Công Khôn bếp Đoài là bếp Thiên y thuộc bếp cát.Phòng chủ Cấn bếp Đoài là bếp Diên niên. Bếp Đoài ngũ hành thuộc Kim, cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ, Thổ sinh Kim. Quẻ Đoài đại diện cho thiếu nữ, quẻ Cấn đại diện cho thiếu nam trong nhà, bếp Đoài và phòng chủ Cấn phối hợp với nhau, nên gọi là “chính phối”. Do đó bếp Đoài là bếp đại cát.

– Bếp Càn: “Bếp Càn là bếp Diên niên, hai Thổ sinh một Kim, thọ như Bành Tổ, đại cát”.Cổng Khôn bếp Càn là bếp Diên niên, thuộc bếp cát. Phòng chủ Cấn bếp Càn là bếp Thiên y, thuộc bếp cát. Bếp Đoài ngũ hành thuộc Kim, cổng Khôn và phòng chủ Cấn ngũ hành đều thuộc Thổ, nên trong tài liệu viết”hai Thổ sinh một Kim”. Bếp Diên niên chủ về tuổi thọ cao như Bành Tổ, nên bếp Càn là bếp đại cát.2

Hình minh họa cho một trong 8 phương vị bếp

* Kết luận: Nhà ở có cổng tại phương vị Khôn ( Tây Nam ) và phòng chủ Cấn ( Đông Bắc ) kết hợp với nhau là nhà sinh khí. Phối hợp với 8 bếp có 4 bếp cát và 4 bếp hung. Trong đó có những bếp tốt là: Bếp Cấn, bếp Khôn, bếp Đoài và bếp Càn, những bếp này đều thuộc về bếp Tây tứ. Bốn bếp xấu đó là: Bếp Khảm, bếp Chấn, bếp Tốn và bếp Ly, những bếp này đều thuộc về bếp Đông tứ.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *