Cát hung của hệ Nhị thập bát tú và hệ Phúc đức của các cửa phần 3

Phần thứ Hai: ( Đông ) thuộc .

Phối hợp hướng Giáp thuộc Chấn trạch với các mệnh cung bao gồm: mệnh Càn, mệnh Khảm, mệnh Cấn, mệnh Chấn, mệnh Tốn mệnh Ly, mệnh Khôn, mệnh Đoài trong Bát trạch hoàn toàn giống như phối hợp hướng Mão với các mệnh cung ở bài viết trước, nên không cần viết lại.

*  đối với trong hệ sao Phúc đức:

Untitled

La Bàn Bát trạch-nhà hướng Giáp cửa chính phương vị Giáp

– Cửa chính giữa hướng Giáp phương vị Giáp bị Xương dâm là cung xấu trong hệ sao Phúc đức.

– Cửa phía bên phải hướng Giáp phương vị Thìn bị Bại tuyệt trong hệ sao Phúc đức là cung xấu.

– Cửa phía bên trái hướng Giáp phương vị Sửu bị Cô quả trong hệ sao phúc đức là cung xấu.

– Chú ý nhà ở hướng Giáp tuyệt đối không được thiết kế cửa ở phương vị Cấn vì bị Hoàng tuyền rất xấu.

* Cát hung của hệ Nhị thập bát tú đến phương vị Giáp:

– Cửa chính giữa được sao Vĩ quản là sao tốt. Đến ngày tháng năm sao Vĩ xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Vĩ. Đồng thời cửa này cũng bị sao Tâm quản là sao xấu. Đến ngày tháng năm sao Tâm xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Tâm theo tính chất của sao Tâm.

– Cửa bên phải được sao Giác quản là sao tốt. Ngày giờ tháng năm sao Giác xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt của sao Giác. Đồng thời cửa này cũng bị sao Cang quản là sao xấu. Đến ngày tháng năm sao này xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao này.

– Cửa bên trái được sao Đẩu quản là sao tốt. Đến ngày tháng năm sao Đẩu xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Đẩu.Đồng thời một phần nhỏ của cửa trái bị sao Ngưu quản là sao xấu. Đến ngày tháng năm sao ngưu xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Ngưu.2

Hình minh họa cho phương vị Giáp

* Thủy pháp Trường sinh: 

Nhà hướng giáp thuộc Chấn trạch nên điều kiện để lập thủy pháp Trường sinh là:

– Thủy khẩu ở phương Mùi được Sinh hướng và Vượng hướng.

– Thủy khẩu ở phương Thìn được tự sinh hướng và tự Vượng hướng.

* Kết luận: Nhà hướng Giáp thuộc Chấn trạch cả ba cửa đều bị sao xấu trong hệ Phúc đức chiếu vào. Cả ba cửa này đều có cả sao tốt và sao xấu quản. Nhưng các sao của hệ Nhị thập bát tú 28 năm mới xuất hiện một năm, hoặc 28 tháng mới xuất hiện một tháng… Còn các sao trong hệ Phúc đức thì lại chiếu liên tục không ngừng. Vì vậy phải lựa chọn các sao tốt trong hệ sao Phúc đức là chính.

Trong trường hợp này cửa bên phải nên thiết kế ở phương vị Ất được Hoan lạc trong hệ sao Phúc đức là sao tốt, và đành chịu để sao xấu trong hệ Nhị thập bát tú quản.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *