Nhà Diên niên có phương vị Khôn trong phong thủy nhà

Địa khởi thiên môn, giàu sang thịnh vượng: Theo Dịch Lý phong thủy Quẻ Khôn đại diện cho đất, Quẻ Càn đại diện cho trời. Do đó trong Tài liệu viết:”Địa khởi thiên môn”. Mặt khác Quẻ Khôn và Quẻ Càn kết hợp với nhau được Diên niên, chủ về giàu sang. Vì vậy Nhà ở có cổng Khôn phòng chủ Càn là nhà ứng vào Quẻ giàu sang thịnh vượng.

Untitled

hình minh họa nhà có cổng ở phòng chủ càn

* Nhà ở cổng Khôn phòng chủ Càn là .

– Nhà ở có cổng khôn và phòng chủ Càn là nhà Diên niên, sao Diên niên Vũ khúc thuộc Kim, cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ. Thổ sinh Kim, nên giữa cung và sao có mối quan hệ tương sinh, ngoài Thổ sinh trong Kim là sinh nhập. Mặt khác Cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ lại sinh cho phòng chủ Càn ngũ hành thuộc Kim, cũng là ngoài Thổ sinh trong Kim, lại là sinh nhập. Hai lần sinh nhập nên nhà này chủ về: Gia nghiệp hưng thịnh bền lâu, tuổi thọ cao, vợ chồng hòa hợp, con cái đông đủ, con cháu hiếu thảo, vinh hoa phú quý, ở nhà này ngày sau con, cháu thông minh, trọng đạo hiếu, giàu nhân nghĩa. Đây là nhà đại cát đại lợi, hoàn hảo, phúc thọ song toàn.

* Nhà cổng Khôn phòng chủ Càn phối hợp với 8 bếp:

– Bếp Đoài: Cổng Khôn là bếp Thiên y thuộc bếp tốt. Phòng chủ Càn là bếp Sinh khí thuộ bếp tốt. Do đó tổ hợp cổng, phòng chủ, bếp thuộc tổ hợp tương sinh và là sinh nhập rất tốt. Nên bếp Đoài là bếp đại cát.

– Bếp Càn: Cổng Khôn bếp Càn là bếp Diên niên thuộc bếp tốt. Phòng chủ Càn bếp Càn là bếp Phục vị là bếp tốt. Cổng Khôn ngũ hành thuộc Kim, bếp Càn, phòng chủ Càn ngũ hành đều thuộc Thổ, cổng sinh nhập cho phòng chủ và bếp nên là bếp đại cát.

: Cổng Khôn bếp Khảm là bếp Tuyệt mệnh thuộc bếp xấu. Phòng chủ Càn bếp Khảm là bếp Lục sát thuộc bếp xấu. Cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ, bếp Khảm ngũ hành thuộc Thủy cổng tương khắc với bếp và là khắc nhập nên là bếp đại hung.

: Cổng Khôn bếp Cấn là bếp Sinh khí thuộc bếp tốt. Phòng chủ Càn bếp Cấn là bếp Thiên y thuộc bếp tốt. Cổng Khôn, bếp Cấn ngũ hành đều thuộc Thổ, tương sinh cho phòng chủ Càn ngũ hành thuộc Kim và thuộc sinh nhập. Nên bếp Cấn là bếp Đại cát đại lợi.

: Cổng Khôn bếp Chấn là bếp Họa hại thuộc bếp xấu. Phòng chủ Càn bếp Chấn là bếp Ngũ quỷ là bếp xấu. Bếp Chấn ngũ hành thuộc Mộc khắc cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ, phòng chủ Càn ngũ hành thuộc Kim khắc bếp ngũ hành thuộc Mộc. Ở đây đều thuộc ngũ hành tương khắc và đều khắc xuất, nên là bếp đại hung.

: Cổng Khôn bếp Tốn là bếp Ngũ quỷ thuộc bếp xấu. Phòng chủ Càn bếp Tốn là bếp Họa hại thuộc bếp xấu. Cũng như bếp Chấn bếp Tốn là bếp đại hung.

: Cổng Khôn bếp Ly là bếp Lục sát thuộc bếp xấu. Phòng chủ Càn bếp Ly là bếp Tuyệt mệnh. Bếp Ly ngũ hành thuộc Hỏa khắc phòng chủ Càn ngũ hành thuộc Kim, do đó bếp Ly là .

: Cổng Khôn bếp Khôn là bếp Phục vị thuộc bếp tốt. Phòng chủ Càn bếp Khôn là bếp Diên niên thuộc bếp tốt. Bếp Khôn, cổng Khôn ngũ hành đều thuộc Thổ tương sinh cho phòng chủ Càn ngũ hành thuộc Kim. Do đó bếp Khôn được gọi là ” bếp tam cát táo” thuộc bếp đại cát đại lợi, bếp hoàn hảo.

2

hình minh họa cho một trong tám bếp

* Kết luận: Ứng nghiệm dương trạch cho nhà ở có cổng được thiết kế tại phương vị Khôn, phối hợp với nhau là nhà Diên niên. Khi phối hợp với 8 phương vị bếp có 4 bếp tốt và 4 bếp xấu. Trong đó 4 bếp tốt đều là bếp thuộc Tây tứ đó là: Bếp Đoài, bếp Càn, bếp Cấn và bếp Khôn. Còn lại các bếp xấu đều thuộc Đông tứ đó là: Bếp Chấn, bếp Tốn, bếp Ly, bếp Khảm. Đây thuộc tổ hợp cổng, phòng chủ, bếp thuộc về Tây tứ, dành cho những người có cung mệnh thuộc Tây tứ trạch. Những người thuộc Tây tứ trạch thiết kế cổng, phòng chủ và bếp theo những nguyên lý của phong thủy Dịch lý trên đây sẽ mang đến cho gia chủ phúc lộc thọ khang ninh, gia đình hạnh phúc. Đây là một trong những hướng nhà tốt nhất cho những người thuộc Tây tứ trạch. Đó là nhà hướng Tây nam, cổng cũng thuộc phương vị Tây nam. Khi đó phòng chủ nên thiết kế ở phương vị Tây Bắc, phòng khách đương nhiên phải là hướng Tây Nam. Bếp nên thiết kế ở những phương vị tốt như trên đã trình bày, nhưng cũng phải căn cứ vào thiết kế chung của ngôi nhà sao cho hài hòa và thuận tiện trong sinh hoạt của mọi thành viên trong gia đình.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *