Cát hung của hệ Nhị thập bát tú và hệ Phúc đức của các cửa phần 2

Phần thứ Ba: Nhà hướng Ất thuộc ( hướng Đông ).

* Phối hợp nhà hướng Ất với các mệnh cung: Khi phối hợp nhà hướng Ất với các mệnh cung trong bát trạch hoàn toàn giống với nhà hướng Mão với các mệnh cung đã trình bày ở những bài trước cùng chuyên đề.

Untitled

La Bàn minh họa cho thuộc Chấn trạch( hướng Đông )

*  đối với trong hệ Phúc đức:

– Cửa chính giữa hướng Ất phương vị Ất được Hoan lạc trong hệ Phúc đức là cung tốt.

– Cửa bên phải hướng Ất phương vị Tỵ được cung Phúc đức trong hệ Phúc đức là cung tốt.

– Cửa bên trái hướng Ất phương vị Dần bị Thiếu vong thuộc cung xấu trong hệ Phúc đức.

Không nên thiết kế cửa phụ , cửa sổ ở phương vị Tốn, tuy được cung Vượng tài trong hệ Phúc đức nhưng bị Hoàng tuyền.

* Cát hung của hệ Nhị thập bát tú đến phương vị của các cửa:

– Cửa chính giữa bị sao Đê và một phần nhỏ bị sao Cang là hai sao xấu quản. Đến ngày tháng năm sao Đê và sao Cang xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của hai sao này.

– Cửa bên phải hướng Thìn phương vị Tỵ được sao Chẩn và sao Dực là hai sao tốt quản. Đến ngày tháng năm hai sao này xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt của hai sao đó.

– Cửa bên trái hướng Ất phương vị Dần được hai sao Cơ và sao Vĩ là hai sao tốt quản. Đến ngày tháng năm sao Cơ và sao Vĩ xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của hai sao này.

* Thủy pháp trường sinh:

Thủy khẩu ở phương vị Giáp, Mão và Tốn, Tỵ được Mộ hướng, ở Cấn, Dần và Bính, Ngọ được Dưỡng hướng.

Nếu có nước chảy đi( Thủy khẩu ) ở Cấn Dần thuộc cung Tuyệt thì nhà hướng Ất thuộc Chấn trạch lập được thủy pháp trường sinh như sau:

– Dương Kim long cục-Dương hướng.

– Long quản cục: Canh long

– Tam hợp cục: Ty-Dậu-Sửu.

– Cục thế: Long bên trái thu toàn thủy bên phải.

– Tọa sơn: Tân

– Hướng sinh thái: Dưỡng.

– Hướng thiên bàn: Ất kiêm Mão 3 phân nghênh lộc.

Trước tiên thu Đế Vượng thủy vào Minh đường ( nếu có Minh đường phía trước nhà ) rồi thu Lâm quan thủy từ Khôn, Thân, thu Quan đới thủy tư Đinh Mùi, thu Mộc dục thủy từ Bính Ngọ, thu Dưỡng thủy từ Ất Thìn vào Minh đường.

Không nên thu Trường sing thủy từ phương vị Tốn vào Minh đường, vì hướng Ất thu Tốn thủy là phạm Hoàng tuyền.2

La Bàn minh họa nhà hướng Ất và những phương vị bị Hoàng tuyền, Bát sát

Cấm thu Trường sinh thủy Từ phương Tỵ vào Minh đường, vì Canh long thuộc Đoài long, Tỵ sát Đoài, nên thu nước từ Tỵ là phạm Bát sát. Thủy khẩu chảy đi ở Cấn Dần là Tuyệt khố tiêu thủy.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *