Nhà Tuyệt mệnh có cổng tại phương vị Khôn trong phong thủy

Khôn Khảm trung nam gặp nguy hiểm:Quẻ Khôn và quẻ Khảm phối hợp với nhau là sao Tuyệt mệnh. Khảm ngũ hành thuộc Thủy, Khôn ngũ hành thuộc Thổ. Theo phong thủy, trong nguyên lý sinh –  khắc của ngũ hành thì Thổ khắc Thủy. Theo Dịch lý phong thủy quẻ Khảm đại diện cho trung nam trong nhà, do đó điềm hung họa ứng vào trung nam.

* thuộc .

– Quẻ Khôn và quẻ Khảm phối hợp với nhau là sao Tuyệt mệnh. Do đó nhà ở có cổng tại phương vị Khôn và phòng chủ tại Khảm kết hợp với nhau là nhà Tuyệt mệnh. Phòng chủ Khảm ngũ hành thuộc Thủy, cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ, Khảm Thủy bị Khôn Thổ khắc. Chủ về người trong nhà mắc các chứng bệnh về tim mạch, bệnh đường ruột, dạ dày, bệnh về đường tiêu hóa, khí huyết không lưu thông, có thể mắc các chứng bệnh u bướu, bệnh gan mật. Khảm đại diện cho trung nam trong nhà, do đó bất lợi chủ yếu cho trung nam.

– Nhà Tuyệt mệnh là nhà đại hung, ở lâu trước hại con thứ sau đến các con khác rồi đến chủ nhà. Chủ về gia đạo bất an, tài sản tiêu tán, trộm cắp, thị phi kiện tụng, đoản thọ, vận thế suy bại.

Untitled

Hình minh họa nhà cổng Khôn, phòng chủ Khảm

* Nhà cổng Khôn phòng chủ Khảm phối hợp với 8 bếp:

: Cổng khôn bếp Khảm là bếp Tuyệt mệnh thuộc . Phòng chủ Khảm bếp Khảm là bếp phục vị thuộc . Bếp Khảm ngũ hành thuộc Thủy, cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ, Thổ khắc Thủy, cổng khắc bếp thuộc khắc nhập. Do đó bếp Khảm là bếp hung.

: Cổng Khôn bếp Cấn là bếp Sinh khí thuộc bếp cát. Phòng chủ Khảm bếp Cấn là bếp Ngũ quỷ thuộc bếp hung. Bếp Cấn ngũ hành thuộc Thổ, phòng chủ Khảm thuộc Thủy. Giữa bếp và phòng chủ có quan hệ tương khắc. Chủ về con trai trong nhà hiếm hoi, do đó bếp Cấn là bếp hung.

: Cổng Khôn bếp Chấn là bếp Họa hại thuộc bếp hung. Phòng chủ Khảm bếp Chân là bếp Thiên y thuộc bếp cát. Bếp Chấn ngũ hành thuộc Mộc, cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ, Mộc khắc Thổ, do đó bếp Chấn là bếp hung.

: Cổng Khôn bếp Tốn là bếp Ngũ quỷ thuộc bếp hung. Phòng chủ Khảm bếp Tốn là bếp Sinh khí thuộc bếp cát. Bếp Tốn ngũ hành thuộc Mộc khắc cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ. Do đó bếp Tốn là bếp hung.

: Cổng Khôn bếp Ly là bếp Lục sát thuộc bếp hung. Phong chủ Khảm bếp ly là bếp Diên niên thuộc bếp cát. Bếp ly ngũ hành thuộc Hỏa, cổng Khôn ngũ hành thuộc Thổ, Hỏa sinh Thổ, bếp sinh cho cổng. Nhưng do quẻ Ly và quẻ Khôn kết hợp với nhau là sao Lục sát Văn khúc Thủy tinh, Thủy  –  Hỏa tương khắc. Do đó bếp Ly là bếp nửa cát nửa hung.

: Cổng Khôn bếp Khôn là bếp Phục vị là bếp cát. Phòng chủ Khảm bếp Khôn là bếp Tuyệt mệnh thuộc bếp hung. Bếp Khôn ngũ hành thuộc Thổ khắc phòng chủ Khảm ngũ hành thuộc Thủy. Do đó bếp Khôn là bếp hung.

– Bếp Đoài: Cổng Khôn bếp Đoài là bếp Thiên y thuộc bếp cát. Phòng chủ Khảm bếp Đoài là bếp Họa hại thuộc bếp hung. Do cổng Khôn và phòng chủ Khảm phối hợp với nhau bị Tuyệt mệnh, mặt khác phòng chủ Khảm với bếp Đoài thuộc bếp Họa hại, nên bếp Đoài là bếp hung.

– Bếp Càn: Cổng Khôn bếp Càn là bếp Diên niên thuộc bếp cát. phòng chủ Khảm bếp Càn là bếp Lục sát thuộc bếp hung. Do phòng chủ Khảm và công Khôn kết hợp với nhau bị Tuyệt mệnh, mặt khác phòng chủ Khảm bếp Càn là bếp Lục sát thuộc bếp hung, nên bếp Càn là bếp hung.2

Hình minh họa cho một trong 8 phương vị bếp

* Kết luận: Ứng nghiệm Dương trạch  với nhà ở có cổng tại phương vị Khôn phối hợp với phòng chủ Khảm thuộc nhà Tuyệt mệnh. Khi kết hợp với 8 phương vị bếp toàn bộ đều là bếp hung. Trong đó bếp Ly được coi là bếp nửa cát nửa hung, nhưng vẫn luận là hung. Nghĩa là cổng chính và phòng chủ quyết định sự cát hung của nhà này. Bếp nửa cát nửa hung không có tác dụng ngăn cản và hóa giải những hung họa do nhà Tuyệt mệnh đem đến.

Cùng Danh Mục

Nhà sinh khí có cổng tại phương vị Khôn và phòng chủ Cấn
Nhà Phục vị có cổng Khôn phòng chủ Khôn phối hợp với nhau
Nhà Thiên y có thiết kế cổng tại phương vị Khôn

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *