vị trí cửa hút tài lộc

Cát hung của hệ Nhị thập bát tú và hệ Phúc đức của các cửa phần 2

Untitled Phần thứ Ba: Nhà hướng Ất thuộc Chấn trạch ( hướng Đông ). * Phối hợp nhà hướng Ất với các mệnh cung: Khi phối hợp nhà hướng Ất với các mệnh cung trong bát trạch hoàn toàn giống với nhà hướng Mão với các mệnh cung đã trình bày ở những bài trước cùng chuyên đề. La Bàn minh họa cho nhà