thế nhà tuyệt mệnh

Nhà Tuyệt mệnh có cổng tại phương vị Khôn trong phong thủy

Untitled Khôn Khảm trung nam gặp nguy hiểm:Quẻ Khôn và quẻ Khảm phối hợp với nhau là sao Tuyệt mệnh. Khảm ngũ hành thuộc Thủy, Khôn ngũ hành thuộc Thổ. Theo phong thủy, trong nguyên lý sinh –  khắc của ngũ hành thì Thổ khắc Thủy. Theo Dịch lý phong thủy quẻ Khảm đại diện cho trung