nhà thiên y trong phong thủy

Nhà Thiên y có thiết kế cổng tại phương vị Khôn

2 Địa trạch tiến tài nhưng hại nhân đinh: Cổng Khôn, phòng chủ Đoài kết hợp với nhau là quẻ Khôn phối hợp với quẻ Đoài được Thiên y. Khôn đại diện cho đất, Đoài đại diện cho đầm, hồ, ao do đó sách viết:” Địa trạch tiến tài”. Nhưng vì quẻ Khôn và quẻ Đoài trong Dịch lý phong thủy đều là quẻ Âm, thuần Âm không có Dương