thế đất xây dựng nhà ở

4 thế đất đáng để lưu ý khi lựa chọn một khu đất

13032014 Dưới đây là liệt kê những hình dáng nhà thường thấy trong dân gian. Hình dáng đẹp, xấu của ngôi nhà sẽ ảnh hưởng tới sự yên ổn, hòa mục của những người ở trong ngôi nhà đó, nhất định phỉa lựa chọn những nơi rộng rãi, bằng phẳng, tốt lành và thoải mái thì