tỳ hưu phỉ thúy nhỏ vượng lộc

Mặt tỳ hưu ngọc phỉ thúy nhỏ giúp mang lại May mắn tài lộc lớn S6283

880,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngậm gậy như ý, ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài x cao): 2.7cm x 1.6cm + Khối lượng: 10g + Ý nghĩa: May mắn về tài lộc, công việc thuận lợi như ý, trừ tà tịch tà. + Cách sử